Comunicado da RFEC respecto ás novas normas para a práctica de Ciclismo na Fase 2

Publicado por: F.G. Ciclismo

Tema: 

 

A RFEC comunica as novas actualizacións para a práctica deportiva ciclista recollidas nas ordes publicadas nas últimas datas e que entrarán en vigor a partir do luns 25 de maio para aqueles territorios que se atopen na Fase 2.

Poderase practicar actividade física ao aire libre en grupos de ata 15 persoas, pero mantendo a distancia de seguridade e, no caso de que non se poida respectar esta, deberá usarse unha máscara.

Os deportistas que non pertenzan ao grupo de deportistas profesionais, DAR ou DAN poderán realizar actividade física ao aire libre durante a Fase 2 en calquera franxa horaria, fóra da comprendida para que os maiores de 70 anos paseen ou leven a cabo actividade física (de 10 a 12 horas e de 19 a 20 horas). Os deportistas federados poderán realizar a súa actividade dentro dos límites da provincia na que residan, mentres que os non federados unicamente poderán facelo no seu municipio.

Nos municipios de menos de 10.001 habitantes que teñan densidade inferior a 100 habitantes por quilómetro cadrado (con algunhas excepcións) os horarios para a práctica deportiva serán desde as 6 ata as 23 horas. Baixo este horario os deportistas residentes poderán adestrarse no seu municipio e os municipios adxacentes que sexan da mesma condición.

Os deportistas federados poderán seguir desprazándose para realizar os seus adestramentos, se fose necesario, a aqueles espazos naturais (dentro da súa provincia) nos que deban desenvolver a súa actividade deportiva.

Continuamos facendo un chamamento a todo o colectivo ciclista a seguir acatando estritamente as normas e mostrando unha actitude cívica acorde ás circunstancias. Desde a RFEC e as súas FFAA agradecemos a súa colaboración e o exemplo que están a mostrar.

Lembramos que este comunicado realízase mediante unha interpretación das distintas ordes emitidas polo Boletín Oficial do Estado nas últimas semanas, polo que non supón ningunha información oficial vinculante. A RFEC emite este comunicado a modo informativo ao colectivo ciclista.


Enlace con la noticia original: Comunicado da RFEC respecto ás novas normas para a práctica de Ciclismo na Fase 2

Mas noticias relacionadas